Aplikacije za kreiranje dobrih online navika

Aplikacije za kreiranje dobrih online navika

Ponašanja djece na internetu i sadržaji kojima pristupaju

Vaspitni pristup ili špijunaža

Roditlejska briga o dječijim online aktivnostima je jednaka brizi o ponašanju djece u društvu. Tehnička rješenja omogućavaju roditeljima da steknu uvid i usmjere aktivnosti i uticaje kojma su djeca izložena na internetu.

Roditeljska potreba i obaveza je da prate aktivnosti svoje djece. Kada dijete dobije pristup internetu, izloženo je dobrim i lošim uticajima koji bez roditeljskog nadzora mogu da dovedu do neželjenih posljedica. Kako bi se usmjerilo dječije ponašanje na internetu, pored razgovora i dobrog roditeljskog uzora, na tržištu postoji veliki broj rješenja koji pomažu u kontroli dječijeg online ponašanja.

Postojeće aplikacije nude različite nivoe kontrole i izbor zavisi od roditeljske namjere. Iako se ovim zadire u privatnost djece u online svijetu, roditeljska dužnost je da brinu o dječijoj sigurnosti na internetu.

Etičnost ovih aktivnosti treba staviti pod lupu roditeljske brige i savjesnosti u vaspitanju.

Da li je ova promjena prošla, pitam se ja?

Kreiranje dobrih online navika kod djece

Tehnička rješenja i roditeljski uzori

Tehnički okviri i mogučnosti pri usmjeravanju aktivnosti na internetu

Na tržištu je veliki broj proizvoda (aplilkacija) koji se brinu o bezbjednosti djece na internetu sa različitim nivoima kontrole i mnogobrojnim opcijama.

Neke aplikacije su besplatne ili imaju osnovne funkcionalnosti koje se ne naplaćuju, a napredne se naplaćuju. Prije izbora  potrebno je testirati i istražiti informacije kako biste bili sigurni da nudi opcije koje odgovaraju vama i vašem djetetu.

Predstavljamo tri proizvoda koja smo testirali kroz višemjesečnu upotrebu djeteta od 10 godina i oba roditelja kao supervizora.

Iako je podešavanje aplikacija zahtijevalo određeno vrijeme, upotreba je u mnogome usmjerila dijete na kvalitetan boravak na internetu i optimalno vrijeme koje provodi za telefonom.

Uzori i roditeljski angažman u usmjeravanju dječijih aktivnosti na internetu

Roditelji su prvi i najvažniji uzor svojoj djeci, pa tako i u pogledu korištenja interneta i informacionih tehnologija. Ukoliko roditelji provode većinu slobodnog vremena surfajući na internetu ili na društvenim mrežama i djeca će se slično ponašati.

Pričajte sa djecom o tome koliko vremena i na koji način koriste internet. Djeca u ranom uzrastu ne znaju da kanališu svoje emocije i nedopustiva ponašanja i još bitnije, nisu svjesna kako njihove aktivnosti utiču na druge, ili čak da mogu narušiti i njihovu reputaciju. Roditelji i nastavnici igraju važnu ulogu u online vaspitanju djece. A tu je i Ogi da pomogne svima u ovom zadatku.

Tehnička rješenja i aplikacije nisu svemoćne i ne treba se na njih u potpunosti oslanjati. Treba ih koristiti kao pomoć pri vaspitanju djece .

Potrebno je izgraditi zdrave online navike kako bi se dijete nakon 13 godina (od kada je u Bosni i Hercegovini dozvoljena samostalna upotreba interneta) znalo ponašati u online zajendici. Koristimo tehnologiju i njene kvalitete na najbolji način.

Da li su tehnička rješenja dovoljna za kreiranje dobrih online navika kod djece?

Tehnička rješenja (aplikacije) su pomoć roditeljima u online vaspitanju njihove djece. Ona nude informacije i upozorenja o kojima bi trebalo sa djecom učestalo razgovarati. Cilj ove veb stranice je pružanje informacija o prednostima i opasnostima na internetu kojima su izložena djeca.

Aplikacije za kreiranje online navika

Pregled preporučenih aplikacija i način upotrebe

Google Family Link

Google Family Link

Stvaranje zdravih online navika kod djece

Jednostavan i besplatan nadzor vremena provedenog na mobilnom uređaju.

Detaljan opis i uputstvo možete pogledati na sljedećoj stranici

Kaspersky® Safe Kids

Kaspersky® Safe Kids

Briga o djetetu dok je na mreži a i šire

Zaštita na mreži iz ponude kompanije Kaspersky namijenjena brizi o djeci.

Detaljan opis i uputstvo možete pogledati na sljedećoj stranici

YouTube KIDS

YouTube KIDS

Svijet učenja i zabave, prilagođen samo za djecu

Sigurno i jednostavno istraživanje svijeta putem video zapisa na mreži.

Detaljan opis i uputstvo možete pogledati na sljedećoj stranici

Sva vaša pitanja

Više znanja, manje brige

Koji nivo tehničkog znanja je potreban za podešavanje aplikacija?

Kako biste podesili neku od navedenih aplikacija nije potrebno tehničko znanje i iskustvo. Aplikacije su intuitivne i namijenjene širokoj upotrebi. Priloženo je detaljno objašnjenje i uputstvo u vidu koraka ili videa. Dovoljno je da pratite smjernice za instalaciju i podešavanja.

Više informacija možete naći na zvaničnim stranicama svake aplikacije.

Da li se upotreba aplikacija naplaćuje?

Na tržištu ima veliki broj aplikacija od kojih se neke plaćaju a neke su besplatne ili imaju dio besplatnih funkcionalnosti. Ovdje je dat pregled tri aplikacije od kojih sve nude besplatnu verziju. U pojedinačnom pregledu aplikacija možete da nađete sve informacije.

Google Family Link je potpuno besplatna aplikacija, a detalje možete naći na slejdećem linku.

Kaspersky Safe Kids ima besplatnu verziju sa osnovnim funkcionalnostima dok ima i premijum verziju koja se naplaćuje, a detalje možete naći na slejdećem linku.

YouTube KIDS je besplatna aplikacija a kako biste gledali video sadžaje bez reklama postoji Premijum verzija, a detalje možete naći na sljedećem linku.