Roditelji,

Tehnološka revolucija je novi izazov roditeljstva, u svakom segmentu života.

Digitalna generacija

Vaša djeca su rođena i rastu u digitalnom dobu. Zato se često i nazivaju digitalnom generacijom. Vaš odnos i razumijevanje prema njihovim potrebama da borave u internet okruženju, sigurno je izraženiji i pozitivniji nego što je to bilo kod prethodnih generacija roditelja. Uprkos tome, ne upadajte u zabludu da sve znate i da vas vaša djeca ničim ne mogu iznenaditi kad su na internetu. Tehnologija se razvija i mijenja velikom brzinom. Zato pažljivo pratite dječije aktivnosti, a djecu ne ostavljajte da se sama snalaze u bespućima interneta.

Prepoznajte potrebe djece u internet komunikaciji

Aplikacije za kreiranje dobrih online navika

Preporučujemo aplikacije koje pomažu roditeljima u koordinisanju dječijeg vremena i aktivnosti na interntu. Poseban akcent je stavljen na sigurnost i karakter sadržaja koji je namijenjen djeci.

Važno je znati

Internet nudi mnogo zanimljivih i korisnih informacija. Savremeni izazovi na internetu se neprekidno razvijaju i to od roditelja zahtijeva posvećenost internet okruženju i praćenje aktivnosti svoje djece dok su na internetu. Stroge riječi i zabrane bolje je pretvoriti u prijateljski razgovor roditelja i djeteta. Vjerute svom djetetu i potrudite se da i ono vjeruje vama. Budite pored njega kad istražije internet svijet. Imajte vrijeme za svoje dijete i ne prepuštajte ga bez vašeg nadzora prijateljima s interneta.

Kada djetetu dozvoliti da koristi internet?

Djeci do druge, a mnogi misle i do treće godine života, ne preporučuje se upotreba iako dijete u ovom periodu postepeno otkriva internet okruženje. Naravno, u mjeri u kojoj mu se to dopušta i uglavnom tako što uči posmatranjem roditelja dok su na internetu. Stoga, za početak vi morate voditi računa da budete dobar model svom djetetu tokom upotrebe interneta, bez obzira da li pristup internetu ostvarujete na mobilnom telefonu, svom leptopu ili računaru. Ako ste vi korisnik koji „visi“ na internetu, vaše dijete ima velike šanse da razvije iste navike.
Prema podacima Unicefa djeca uglavnom počinju da koriste internet prije šeste godine, provodeći na internetu u prosjeku 80 minuta dnevno, čak njih preko 90 odsto. Istraživanja Unicefa potvrđuju ranu praksu upotrebe interneta od strane djece, ali, stručnjaci Unicefa i drugih svjetskih, ali i lokalnih organizacija i zajednica koje se bave brigom i zaštitom djece i mladih, ovu praksu ne smatraju dobrom. Ako vaše dijete spada u kategoriju djece koja imaju pristup internetu u ovim godinama, potrudite se da na vrijeme odredite pravila te upotrebe. Prije svega dogovorite se s njim kad može da koristi internet. I kažite mu jasno šta tamo mogže da radi.
Ne odstupajte od pravila koja ste odredili. Prije nego što ih saopštite djetetu, dobro razmislite i uobličite vaš govor, kako ne biste bili prinuđeni da brzo mijenjate početna pravila.

Dnevna doza interneta

Djeci do druge, a mnogi misle i do treće godine života, ne preporučuje se upotreba interneta. Savremeno dijete ipak odrasta u digitalnom svijetu i oko svoje četvrte godine susreće se neposredno s nekim digitalnim uređajem, bilo da samostalno „nešto tipka“ ili uz vašu pomoć.
Dijete u ovom periodu postepeno otkriva internet okruženje. Naravno, u mjeri u kojoj mu se to dopušta i uglavnom tako što uči posmatranjem roditelja dok su na internetu. Stoga, za početak vi morate voditi računa da budete dobar model svom djetetu tokom upotrebe digitalnih uređaja. Ako ste vi korisnik koji „visi“ na internetu, vaše dijete ima velike šanse da razvije iste navike. Prema podacima Unicefa, djeca uglavnom počinju da koriste internet prije šeste godine, provodeći na internetu u prosjeku 80 minuta dnevno, čak njih preko 90 odsto .
U novembru 2016. godine Američka akademija pedijatara smanjila je maksimum preporučenog vremena za djecu pred ekranima do pete godine života za pola, na svega jedan sat dnevno. Bebe mlađe od 18 meseci, savetovali su, trebale bi izbegavati sve digitalne medije.
Ako vaše dijete spada u kategoriju djece koja imaju pristup internetu, imajte ovo na umu i potrudite se da na vrijeme odredite pravila te upotrebe. Prije svega dogovorite se s njim kad može da koristi internet. I kažite im jasno šta tamo mogu da rade.
Ne odstupajte od pravila koja ste odredili. Prije nego što ih saopštite djetetu, dobro razmislite i uobličite vaš govor, kako ne biste bili prinuđeni da brzo mijenjate početna pravila.
Usaglasite se, potom, oko sadržaja koje će dijete koristiti na internetu. Djetetu se mora skrenuti pažnja (važnost) na činjenicu da je internet prije svega namjenjen odraslima, a da sadržaj koji želi da vidi pronalazi zajedno s roditeljima „dok ne poraste“. I ne brinite oko upotrebe „novih riječi“ – virtuelna stvarnost, mreža, virusi, vaša djeca su već čula za njih i razumiju o čemu govorite.
Ukoliko vaša djeca internetu pristupaju putem vaših mobilnih telefona, objasnite im koje sličice na ekranu telefona ne treba da otvaraju. Jasno im recite razloge zašto to ne smiju da rade. Otvorite sličice u njihovom prisustvu kako bi se uvjerila da to nije zanimljiv prostor za njih. Tako će jednostavnije naučiti da na internetu postoje sadržaji za njih i sadržaji za odrasle. Na taj način lakše ćete nastaviti da koristite ova ograničenja u njihovom odrastanju, bitna za njihovu bezbjednost na internetu.
Ne zaboravite da razgovarate s djecom koja su rođena okružena digitalnom tehnologijom i internetom.

Kontrola pristupa i ograničenja

Za dobrobit je vaše djece da im ograničite upotrebu digitalnih uređaja i interneta
U Velikoj Britaniji su, 1995. god. djeca uzrasta  5 do 16 godina u prosjeku provodila 3 sata dnevno gledajući u različite ekrane, a 2015. godine 6,5 sati. U novembru 2016. godine Američka akademija pedijatara redukovala je maksimum preporučenog vremena za djecu pred ekranima do pete godine života za pola, na svega jedan sat dnevno. Bebe mlađe od 18 meseci, savetovali su, trebale bi izbegavati sve digitalne medije.
Ako ste roditelj koji je 1995. godine imao između 5 i 16 godina, prisjetite se svojih aktivnosti. Razmislite, da li biste ih mijenjali za neprekidno sjedenje ispred TV, računara ili pogrbljeni sa mobilnim telefonom u rukama. Ako je vaš odgovor ne, odmah se informišite kako da ograničite vrijeme koje vaše dijete provodi upotrebljavajući neki od digitalnih uređaja, a samim tim i interneta. 
Ako dogovor ne pomaže, poslužite se nekim od programa tzv. roditeljske kontrole. Kontrolisati možete vrijeme i sadržaj.
Vrijeme koje dijete provodi na internetu, za računare, odnosno Windows operativne sisteme preporučujemo Roditeljsku kontrolu. Lako ćete pronaći uputstva na srpskom jeziku, a omogućava vam da podesite vrijeme kada računar može da radi. Neka to bude u vrijeme kada ste kod kuće.
Kod svog internet servis provajdera se interesujte da li nude servis Roditeljska kontrola. Ako je da, tražite da vam je prezentuju i uključe.
Na mobilnom telefonu možete ograničiti igranje određenih igrica i kupovinu aplikacija.

Alati za formiranje black liste stranica

Da biste djetetu ograničili mogućnosti na vašem, ali I njegovom telefonu, kreirajte korisnički profil koji ćete moći kontrolisati ili blaze rečeno, nadgledati. Ovo će vam omogućiti da kontrolišete sadržaje koji su dostupni djeci, blokirati i onemogućiti aplikacije kao i ekstenzije. Pregledanje možete prebaciti na Sigurno pregledanje (Safe Search) i na jednostavan način možete blokirati svaku internet stranicu koju želite.

Druga mogućnost je pravljenje liste blokiranih stranica, čak i njihovu pojavu na rezultatima Gugl pretrage. Ovu mogućnost daje nam Gugl na adresi.

Kupovina preko interneta

Prije nego vaše dijete pokuša samo da kupi nešto putem interneta, a hoće, jer “to svi rade” informišite se kako se to radi i koji su načini plaćanja najsigurniji.

Preporuka PejPal (PayPal) metod plaćanja, na opciji SignUp, napravite korisnički nalog.

Nikada ne plaćajte karticom povezanom sa vašim tekućim računom (platom) ili računom na kojem imate veću količinu novca.

U svakoj banci možete uzeti platnu karticu koja služi za internet plaćanje. Sa njom možete plaćati direktono ili putem Pejpala.

Kako postupiti ako se desi zloupotreba kartice? Odmah kontaktirati banku, u najvećem broju slučajeva se dobija povrat novca.

Prijava nezakonitog ponašanja i uznemiravajućeg sadržaja

Internet je “ogroman prostor”, njegove sadržaje je jako teško kontrolisati. Društvene mreže ulažu velike napore kako bi otkrili i uklonili sadržaje koji su neprimjereni. Provjeravaju sumnjive osobe, lažno predstavljanje,…

Za što “čistiji” internet prostor svaki dobronamjerni korisnik može dati svoj doprinos. Zato smo omogućili  da nam prijavite nezakonito ponašanje i/ili uznemiravajuće sadržaje , ukoliko se utvrdi da se radi o krivičnom djelu, MUP RS će iste procesuirati.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske krivičnim djelom se smatra:
Iskorištavanje djece za pornografiju (Član 175. KZ RS)
Iskorištavanje djece za pornografske predstave (Član 176. KZ RS)
Upoznavanje djece s pornografijom (Član 177. KZ RS)
Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim   sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (Član 178. KZ RS)
Ucjena (Član 233. KZ RS)
Ugrožavanje sigurnosti (Član 150. KZ RS)
Polna ucjena (Član 166. KZ RS)
Proganjanje (Član 144. KZ RS)
Ostalo

Prijaviti možete i druge uznemiravajuće sadržaje ili ponašanje na društvenim mrežama kao što su krađa identiteta, neovlaštena objava vaših ili fotografija vaše djece, narušavanje prava djeteta, vršnjačko nasilje na internetu. PRIJAVI