Internet reputacija

Internet reputacija

Pazite na ponašanje na internetu i sadržaje koje objavljujete o sebi i drugima

Internet reputacija

Veoma je važno da svaka vaša komunikacija na internetu bude primjerena i pristojna. Naročito, ako na internetu komunicirate pod vašim stvarnim imenom i prezimenom. Sve vaše internet aktivnosti trajno su zabilježene u memoriji informacione tehnologije i one zapravo govore o vašoj internet reputaciji koju imate kao internet korisnik. Povremeno provjeravajte šta se na internetu pojavljuje kao sadržaj nakon što ukucate svoje ime i prezime. Na taj način ćete kontrolisati svoju komunikaciju na internetu i biti svjesni javnosti ove komunikacije.

Digitalni otisak

Digitalni otisak je znak koji ostavite za sobom kada koristite internet a utiče na internet reputaciju. Potrudite se da ostavite pozitivan utisak, učenicima ste uzor i autoritet. Vaši virtuelni prijatelji takođe utiču na vaš digitalni otisak. Poslovica kaže “S kim si takav si”.
Poštujte pravila škole o upotrebi interneta i mobilnih telefona. Razvijajte svoje digitalne kompetencije. Imajte na umu da od vašeg ugleda u stvarnom, ali i u virtuelnom svijetu, u velikoj mjeri zavisi kvalitet odnosa koji ćete uspostaviti i razvijati s vašim učenicima. Promovišite bezbjednu i odgovornu upotrebu interneta. Korisni linkovi:
UNESCO-Okvir ICT kompetencija za nastavnike

Pomozite učenicima da pravilno kreiraju internet reputaciju!

Građenje online reputacije

Online aktivnosti su transparente i svima dostupne.

Koristite digitalne vidove komunikacije

Koristite digitalne vidove komunikacije

Za komunikaciju sa kolegama, možete da koristite i servis elektronske pošte, tzv. imejl. Pomoću ovog internet servisa poruke se dostavljaju brzo i sigurno. U ovu komunikaciju istovremeno možete da uključite veći broj vaših kolega/ica i tako pokrenete grupnu komunikaciju i razmjenu informacija. Predložite vašim kolegama da, ukoliko to već nemate, formirate grupni imejl i na taj način omogućite bržu razmjenu mišljenja i ideje.

Unaprijedite svoja znanja

Unaprijedite svoja znanja

Razmislite i o tome da, ukoliko nemate službeni profil, pokrenete vlastitu veb-stranicu. Uzmite u obzir sve prednosti ovog načina predstavljanja javnosti. Prvo, vaša biografija će biti dostupna za one kojima trebaju određeni stručni profili i drugo, vaši učenici će moći da sagledaju cjelinu vašeg prosvjetnog identiteta i da vas bolje upoznaju. Na koncu, vaše kolege će imati priliku da se detaljnije upoznaju s vašom profesionalnom biografijom
Budite uzor svojim učenicima

Budite uzor svojim učenicima

Generacija djece s kojima radite su digitalno i informaciono pismene. Ona su često na internetu i lako dolaze do informacija. Informacije na društvenim mrežama lako postaju javne, jer se jednostavno i brzo dijele između korisnika. Imajte na umu da od vašeg ugleda u stvarnom, ali u virtuelnom svijetu, u velikoj mjeri zavisi kvalitet odnosa koji ćete uspostaviti i razvijati s vašim učenicima.

Često postavljana pitanja

Sve što biste trebali znati

Kako postati dio online zajednice?

Onlajn aktivnosti mogu biti u domenu komunikacija, edukacije, razonode, društvenih aktivnosti

Od vas se očekuje da pratite dostignuća digitalne tehnologije. Učenicima ste prvi autoritet i trebali biste svojim primjerom pokazati kako se odgovorno i korisno koristi. Informišite se, pripremajte inovativne sadržaje na digitalnim medijima, prezentacije, video lekcije. Uspjeh neće izostati, a vaš internet ugled će rasti.

Inovativni pristupi nastavi, ScientixSrbija

Kako očuvati digitalnu reputaciju?

Veoma je važno da svaka vaša komunikacija na internetu bude primjerena i pristojna. Naročito, ako na internetu komunicirate pod vašim stvarnim imenom i prezimenom. Sve vaše internet aktivnosti trajno su zabilježene u memoriji informacione tehnologije i one zapravo govore o vašoj internet reputaciji koju imate kao internet korisnik.
Povremeno provjeravajte šta se na internetu pojavljuje kao sadržaj nakon što ukucate svoje ime i prezime. Na taj način ćete kontrolisati svoju komunikaciju na internetu i biti svjesni javnosti ove komunikacije.

Generacija djece s kojima radite su digitalno i informaciono pismene. Ona su često na internetu i lako dolaze do informacija.
Imajte na umu da od vašeg ugleda u stvarnom, ali i u virtuelnom svijetu, u velikoj mjeri zavisi kvalitet odnosa koji ćete uspostaviti i razvijati s vašim učenicima.

Da li treba biti prijatelj sa svojim đacima i njihovim roditlejima?

Ovo pitanje nije regulisano zvaničnim aktom

Onlajn prijateljstvo, trenutno je stvar kulture, školskih pravila ali i ličnog stava. Ne preporučujemo onlajn prijateljstvo i predlažemo distanciranost i profesionalnost kao i u realnom životu.

Aktivnosti na facebook-u?

Ako se odlučite za pridruživanje obavezno počnite od Pravljenje naloga, pažljivo pročitajte uputstva, poslužiće vam u radu sa djecom.

Ako otkrijete da “vam je neko napravio” fejsbuk profil prijavite to Fejsbuku.

Ako odlučite prestati koristiti društvene mreže, najbolje je da ugasite nalog ili ga u potpunosti obrišite, tako ćete spriječiti da sadržaj bude izvučen iz konteksta i zloupotrijebljen.