Predmetna nastava

Predmetna nastava

Internet vještine su im vrlina, budite korak ispred njih.

Izazovi digitalne ere

Od vas se očekuje da pratite dostignuća digitalne tehnologije. Učenicima ste prvi autoritet i trebali biste svojim primjerom pokazati kako se odgovorno i korisno koristi. Informišite se, pripremajte inovativne sadržaje na digitalnim medijima, prezentacije, video lekcije. Uspjeh neće izostati, a vaš internet ugled će rasti. Korisni linkovi: Uputstvo za upotebu Gugl učioniceScientixSrbija

Internet reputacija

Internet reputaciju definiše vaše ponašanje i sadržaji koje objavljujete na internetu o sebi i drugima ali i ono što drugi objavljuju o vama. Imajte na umu da jednom zapisano, ostaje trajno na internetu. Budite oprezni pri objavama i komentarima na društvenim mrežama. Redovno se “provjeravajte” na internetu (ukucajte ime i prezime i pritisnite enter). Zloupotrebu imena i prezimena prijavite platformi na kojoj se nalazi (npr. Fejsbuk).

Budite oprezni pri postavljanju svojih  fotografija  na društvenim mrežama

Upotreba interneta u obrazovanju raste i internet postaje novi prostor za učenje

Osavremenite nastavne metode svog rada i  sadržaj učinite zanimljivijim digitalnim generacijama djece

Savremena nastava

Savremena nastava

Postoji mnogo načina da se uz pomoć interneta osavremeni način prezentovanja nastavnog materijala i djeci učini interesantnim.

Napravite svoju veb stranicu

Napravite svoju veb stranicu

Većina škola ima veb stranice na kojima su neki nastavnici napravili svoje podstranice. Na njima postavljaju sadržaje svojih predmeta. Učenicima je to pomoć ako izostanu iz škole ili na času nisu savladali materiju.
Onlajn bonton

Onlajn bonton

Pravila lijepog ponašanja iz stvarnog života primjenjujte u onlajn komunikaciji i upotrebi mobilnog telefona, naročito na nastavi.

Često postavljana pitanja

Unaprijedite svoje znanje

Kako uz pomoć interneta osavremeniti nastavu?

Sadržaj za učenje proširite upotrebom internet video arhiva kao što je Jutjub, i drugih podesnih pdf materijala.

Postoji mnogo načina da se uz pomoć interneta osavremeni način prezentovanja nastavnog materijala, kao i da se sadržaj za učenje proširi upotrebom internet video arhiva kao što je Jutjub, i nekih podesnih pdf. materijala.

Predlažemo vam edukativne video materijale kao što su:

Uputstvo za upotrebu Gugl učionice 
Matematiranje, Eduvizija, Shtreber učionica 

Da li koristiti internet u nastavi?

Upotreba interneta u nastavi bi trebala biti regulisana nastavnim planom i programom, a u slučaju da to nije, predlažemo da tražite dozvolu da ga povremeno koristite

Upotreba interneta u obrazovanju raste i internet postaje novi prostor za učenje. Naročito nakon usvajanja digitalne agende o doživotnom obrazovanju i o onlajn obrazovanju. I jedno i drugo obrazovanje postoji zahvaljujući potencijalima interneta koji postaje novi prostor sticanja i širenja znanja. Razmislite o tome da, ako to već niste do sada radili, počnete s upotrebom interneta u nastavi. Postoji mnogo načina da se uz pomoć interneta osavremeni način prezentovanja nastavnog materijala, kao i da se sadržaj za učenje proširi upotrebom internet video arhiva kao što je Jutjub, i nekih podesnih pdf. materijala.

Predlažemo vam edukativne video materijale kao što su:
Matematiranje, Eduvizija, Shtreber učionica

 

 

 

Kome prijaviti vršnjačko nasilje putem interneta?

Vršnjačko nasilje na internetu se pojavljuje u različitim oblicima. Djeca na internetu mogu biti neočekivano okrutna, a posljedice za dijete žrtvu mogu biti veoma teške, pa i tragične.

Mnoga djeca u školi dožive strašna poniženja i mučenja, koja teško možemo i da zamislimo. Nasilje u školi, na žalost, postoji i ponekad ga je veoma teško spriječiti: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/nasilje-u-skolama-za-web.pdf.Ako ste prepoznali dijete žrtvu ali i dijete zlostavljača, odmah o tome obavijestite upravu škole i roditelje djece. Možete se obratiti i Ombudsmanu za djecu Republike Srpske.

U odnosu na druge oblike nasilja ovaj vid nasilja može da traje 24 časa dnevno. Veoma se brzo širi unutar grupe kojoj dijete žrtva pripada i koja je djetetu žrtvi veoma važna. Treba imati u vidu da je sadržaj na internetu trajan i da se jednom nešto postavljeno na njemu ne može izbrisati. Sadržaji se brzo dijele i šire, što je dodatni problem za dijete žrtvu koje je svjesno da su „svi“ vidjeli problematični sadržaj kojim se dijete kompromituje. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju snagom riječi.

Kome prijaviti krivično djelo izvršeno pomoću interneta?

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske krivičnim djelom se smatra:

Iskorištavanje djece za pornografiju (Član 175. KZ RS)
Iskorištavanje djece za pornografske predstave (Član 176. KZ RS)
Upoznavanje djece s pornografijom (Član 177. KZ RS)
Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (Član 178. KZ RS)
Ucjena (Član 233. KZ RS)
Ugrožavanje sigurnosti (Član 150. KZ RS)
Polna ucjena (Član 166. KZ RS)
Proganjanje (Član 144. KZ RS)
Ostalo

Bilo koje od ovih djela možete prijaviti putem naše forme ili direktono policiji na 122 ili im pisati na adresu vtk@mup.vladars.net .

Kako se odnositi prema fotografijama sa djecom na internetu?

Fotografije učenika ili sa učenicima ne biste smjeli postavljati na internet, čak ni uz usmenu saglasnost roditelja. Ukoliko primjetite neprimjerene fotografije učenika svoje škole, razgovarajte sa njima ili njihovim roditeljima. Prijavite i upravi škole.