Nasilje na internetu

Oblici vršnjačkog nasilja na internetu

 

Vršnjačko nasilje na internetu se pojavljuje u različitim oblicima. Djeca na internetu mogu biti neočekivano okrutna, a posljedice za dijete žrtvu mogu biti veoma teške, pa i tragične.

Mnoga djeca u školi dožive strašna poniženja i mučenja, koja teško možemo i da zamislimo. Nasilje u školi, na žalost, postoji i ponekad ga je veoma teško spriječiti: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/nasilje-u-skolama-za-web.pdf

Veoma je važno prepoznati i još važnije da odmah reagujete s namjerom da zaštitite svoje dijete žrtvu. Pojave vršnjačkog nasilja obuhvataju mnoge neprimjerene i štetne postupke:

 • Praćenja šta dijete žrtva radi na internetu;
 • Različite prijetnje porukama i slikama;
 • Upućivanje psovki, ružnih riječi, omalovažavanje i ruganje;
 • Upotreba i podsticanje govora mržnje prema djetetu žrtvi;
 • Slanje uvredljivih komentara kao i slanje spemova i lažnog sadržaja putem elektornske pošte;
 • Zloupotreba fotogafija djeteta; od fotomontaže do neprimjerenih komentara;
 • Neukusne šale na račun djeteta žrtve koje vrijeđaju djetetovo dostojanstvo;
 • Kreiranje lažnih stranica i postova o djetetu žrtvi;
 • Kreiranje anketnih pitanja o djetetu žrtvi s namjerom povređivanja;
 • Isključivanje iz grupnog četa;
 • Ignorisanje komunikacije s djetetom žrtvom unutar komunikacije na društvenim mrežama;
 • Snimanje i javno postavljanje nasilnih scena kojima je dijete žrtva izloženo;
 • Djeljenje i promocija takvog sadržaja na internetu;
 • Krađa lozinki i identiteta djeteta žrtve;

Priroda vršnjačkog nasilja

Nasilje među djecom vršnjacima putem interneta postaje sve učestalije, a prema posljedicama sve teže. Vršnjačko nasilje najčešće počinje kao agresivna, prijeteća verbalna komunikacija koja potom može da preraste u fizički obračun, isključivanje iz grupe, i u javnu porugu i ogovaranje.  

U odnosu na druge oblike nasilja ovaj vid nasilja može da traje 24 časa dnevno. Veoma se brzo širi unutar grupe kojoj dijete žrtva pripada i koja je djetetu žrtvi veoma važna. Treba imati u vidu da je sadržaj na internetu trajan i da se jednom nešto postavljeno na njemu ne može izbrisati. Sadržaji se brzo dijele i šire, što je dodatni problem za dijete žrtvu koje je svjesno da su „svi“ vidjeli problematični sadržaj kojim se dijete kompromituje. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju snagom riječi.

Kako prepoznati dijete žrtvu?

Obratite pažnju na to kako se dijete ponaša dok je na internetu. Da li je zabrinuto? Pokazuje li nelagodnost i zbunjenost dok komunicira na internetu? Da li je neraspoloženo nakon boravka na internetu? Povlači li se u sebe i u svoju sobu? Insistira li na samoći i odbija li da razgovara s vama o svom raspoloženju? Razmislite da li vaše dijete pokazuje nesigurnost i nelagodu kad kreće u školu ili ide da se igra? Istražite šta je razlog takve emocije, ako je primjetite. Pokušajte da nastanak ovih emocija povežete s nekim mjestom ili osobom s kojom vaše dijete dolazi u kontakt, kako biste lakše otkrili uzrok emocionalnog stanja vašeg djeteta.

 

Nasilje na internetu može da se prenese i u realan život, a dijete može postati i žrtva fizičkog nasilja. Stoga, povremeno pažljivo i diskretno pregledajte i  tijelo vašeg djeteta. Ukoliko primjetite modrice, ogrebotine ili oderotine na odjeći, školskom priboru i drugo, istražite uzroke ovih pojava i razgovarajte s djetetom. Učestalost ovih pojava, sasvim je pouzdan činilac da morate odmah da reagujete na zaštiti vašeg djeteta

(Ovde sada onaj uvijek isti slogan – obraćanje kome? To dogovaramo kako)