Prvi mobilni telefon

Ovaj tekst moze biti detlajniji i opsteg karaktera da bi se mogoa veyivati i ya djecu i roditelje i djecu

Kada vašem djetetu kupite prvi mobilni telefon vi ste izgubili kontolu nad dijelom njegovih aktivnosti. Internet je od tada u većoj ili manjoj mjeri, deo njegovog životnog okruženja.

Odredite jasna pravila upotrebe mobilnog telefona i interneta. Mobilnii telefon teba biti isključen u školi za vrijeme trajanja nastave. Ne očekujte od vašeg djeteta da bude neprekidno dostupan i ne šaljite mu poruke na koje mora da odgovori dok je u školi.

Objasnite mu da je najbolje da internet putem mobilnog telefona koristi kad je kod kuće. Pokušajte da ga naučite da upotrebu interneta poveže sa slobodnim i sigurnim vremenom. Navedite mu/joj sve rizične situacije kojih se sjetite. (link na opšte mesto u ovoj kategoriji)